pijn beheer artsen in baton rouge http://hollandpillen.com/diane-35/ gratis krijgen goed afdrukbare kaarten

Systeemvalidatie (IQ/OQ/PQ)

Laboratoria die binnen een gereguleerde omgeving, zoals FDA richtlijnen, GLP of Sterlab hun werkzaamheden verrichten, dienen de analyse-apparatuur
met een vaste regelmaat te valideren. Een vereiste voor deze laboratoria is dat de installatie afgerond dient te worden met een Installation Qualification,
waarna het systeem operationeel getest wordt (Operational Qualification) en uiteindelijk gevalideerd (Performance Qualification).

Kenmerkend voor deze situatie is dat het analysesysteem met een vaste frequentie, bijvoorbeeld na ieder Preventief Onderhoud of significante service-
interventie, opnieuw gevalideerd dient te worden. De Operational Qualification en/of Performance Qualification worden voor dit doeleinde opnieuw uitgevoerd.

Voor al deze werkzaamheden, IQ/OQ/PQ, geldt dat Interscience deze kan uitvoeren conform door de producent van de apparatuur vastgelegde procedures.
Tevens biedt Interscience u de mogelijkheid om een op maat gesneden pakket met validatiewerkzaamheden samen te stellen.

Vraag aan Interscience wat Systeemvalidatie voor uw laboratorium kan betekenen.

Productiviteit en Up-Time in GC en GCMS

Alles draait nu om Productiviteit & Up-Time, en dat is logisch.
Daarom ontwikkelen wij efficiëntere analyse-oplossingen,
bezuinigen wij niet op dienstverlening en staat uw vraag bij ons centraal.

Interscience biedt analytische begeleiding, deskundige service,
educatie en ‘hands-on’ detachering

*** VACATURES *** Analytisch Engineer GC en GC/MS - Instrumentmaker chromatografiesystemen - IT specialist

Trainingen

GC-trainingen: basis, gevorderd, monstervoorbewerking.

MS-cursussen: basis en gevorderd en gebruikerstrainingen.

Dataverwerking / Merkonafhankelijke cursussen.